Bewijsdocument handgift - pacte adjoint

Indien u een schenking wilt doen aan uw kinderen of indien uw ouders een schenking willen doen aan u, dan kunt u de hand- of bankgift bevestigen door een zgn. pacte adjoint te ondertekenen.

Indien u een schenking wilt doen aan uw kinderen of indien uw ouders een schenking willen doen aan u, dan kunt u de hand- of bankgift bevestigen door een zgn. pacte adjoint te ondertekenen.

Een schenking kan om veel redenen gedaan worden. Zo kan dit bv. gebeuren in het kader van een successieplanning, om bepaalde geplande uitgaven tegenover de fiscus te verantwoorden, enz.

Pacte adjoint

Een eerste methode bestaat erin een schenking via een gift van hand tot hand te bewijzen met aangetekende brieven over en weer. Ook wanneer een bedrag overgeschreven wordt van de ene naar de andere bankrekening, kan die zgn. onrechtstreekse schenking of bankgift met aangetekende brieven over en weer bevestigd worden.

Een andere piste om te bevestigen dat een hand- of bankgift plaatsgevonden heeft, is dat zowel de schenker als de begiftigde een document ondertekent dat ook weleens een ‘pacte adjoint’ genoemd wordt.

Zo’n pacte adjoint kan ook gebruikt worden, al dan niet in combinatie met het systeem van de aangetekende brieven, om voorwaarden aan de hand- of bankgift te koppelen.

Het is niet mogelijk in een pacte adjoint een voorbehoud van vruchtgebruik op te nemen.