Aanmaning tot betaling (aangetekend)

U herinnerde uw klant er telefonisch en/of in een vriendelijk briefje aan dat hij uw factuur niet tijdig betaalde. Het haalde niets uit.

U herinnerde uw klant er telefonisch en/of in een vriendelijk briefje aan dat hij uw factuur niet tijdig betaalde. Het haalde niets uit.

U kunt geen brave briefjes blijven schrijven naar uw klant of vriendelijke telefoontjes blijven doen. U wilt hem immers duidelijk maken dat hij nú moet betalen of dat u er anders met de harde middelen tegenaan gaat. Moet u dan direct een advocaat onder de arm nemen? Neen, die zal immers in eerste instantie ook gewoon in de pen kruipen en een brief sturen, aangetekend wellicht. Dat kunt u zelf echter evengoed.

Aangetekend en per gewone post

Stuur een aangetekende brief naar uw slechte betaler. Reken daarin gerust de extra’s aan waarop u in zo’n geval recht heeft, nl. nalatigheidsinteresten en het in uw kleine lettertjes voorziene schadebeding.

U doet er goed aan uw aanmaning zowel aangetekend als per gewone post te versturen. Als de klant een aangetekende brief niet afhaalt (lees: de brief komt onbesteld terug), bewaar de brief dan ongeopend. U beschikt zo over het bewijs dat u de brief effectief verzonden heeft. Dat kan van pas komen als u er een zaak van moet maken.

Geen advocaat

Misschien bent u bang dat u foute zaken schrijft in uw brief en dat de geslepen advocaat van de tegenpartij (als het tot een proces komt) u daar later op zal pakken. Vermeld daarom eventueel in uw brief dat “u dit schrijven richt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis”. Deze clausule heeft als voordeel dat het geen kwalijke gevolgen heeft als u de zaken verkeerd inschat of als u een vergissing maakt.