Corona-update: belastingvermindering voor verwerving aandelen in kmo met verlies

Voor ‘kleine’ vennootschappen in de zin Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die door de Coronacrisis een omzetverlies hebben geleden, heeft de Kamer begin juli een wetsontwerp goedgekeurd waarbij natuurlijke personen die daarin geld inbrengen privé een belastingvermindering zullen ontvangen.

Corona-update: belastingvermindering voor verwerving aandelen in kmo met verlies

Voor ‘kleine’ vennootschappen in de zin Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die door de Coronacrisis een omzetverlies hebben geleden, heeft de Kamer begin juli een wetsontwerp goedgekeurd waarbij natuurlijke personen die daarin geld inbrengen privé een belastingvermindering zullen ontvangen. De aandelen in ruil voor de geldinbreng moeten uiterlijk op 31 december 2020 volstort zijn. Het omzetverlies moet in de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 gedaald zijn ten opzichte van dezelfde periode in 2019 met minstens 30%.

Een vennootschap kan voor deze tijdelijke gunstmaatregel maximaal € 250.000 aan inbrengen genieten. Het maximum van € 250.000 staat wel los van de maximumbedragen die gelden voor de belastingvermindering voor de verwerving van aandelen van startende ondernemingen of groeibedrijven. De belastingvermindering bedraagt 20% met een maximum van € 100.000 per belastingplichtige. Een natuurlijk persoon mag voor de belastingvermindering maximaal 30% aandelen verwerven die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De natuurlijke persoon moet het aandelenbezit tevens 5 jaar aanhouden.